Payot sa ako jeden z najvýznamnejších hráčov v odbore profesionálnej starostlivosti o pleť na slovenskom zúčastnia 1. Odborno – prezentačného kozmetického kongresu Les nouvelles esthétiques, koterý sa bude konať 10.10.2015 v Bratislave, v hoteli Double tree by HILTON, v reprezentačných priestoroch zvýrazňujúcich výnimočnosť a potenciál profesií spojených s krásou a relaxom. Cieľom je vytvoriť priestor pre profesionálov k načerpaniu inšpirácií, k výmene odborných skúseností, k zachyteniu zmien trhu ako aj k obnoveniu a vytvoreniu obchodných vzťahov.

Kongres privíta kľúčových hráčov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Francúzska, Nemeckanajvýznamnejšie, svetové značky z oblasti krásy a pohody. Ich účasť im dá jedinečnú viditeľnosť a jedinečnú príležitosť stretnúť sa s návštevníkmi z radov našich vášnivých profesionálov. Všetci – majitelia beauty, estetických a kozmetických centier, kozmetičky, projektanti, tréneri, absolventi, poradcovia – všetci títo odborníci potrebujú veľkú udalosť – KONGRES.

Týmto by sme vás radi pozvali na prezentáciu Payot, ktorá v rámci kongresu prebehne.

Registrácia