Označuje duchovnú náuku, filozofiu, používa sa pre telesné ale aj duchovné cvičenia… Joga. Veda o tele, mysli, vedomí a duši. Tiež predstavuje ucelený pohľad na život ľudstva, živých bytostí a celý vesmír. Vy ste jej ešte nepodľahli? 

Všetci chceme byť zdraví, úspešní a spokojní. No dnešná hektická doba nás skôr zaťažuje stresom a nezdravým životným štýlom. Po týždňovej záťaži v práci sa snažíme utíšiť alkoholom a uvoľniť pri zábave. No takýmto spôsobom dávame telu zabrať ešte viac!

Podľa jogy môžeme pokoj a spokojnosť dosiahnuť jedine vyrovnanosťou celej našej bytosti. Podľa tohto učenia sa človek skladá z mnohých aspektov: fyzického tela, mentálneho tela, jemného tela a kauzálneho tela. Ak túžime po šťastí, mali by sme ich všetky uviesť do rovnováhy.  Chcete si zlepšiť zdravie, odbúrať stres alebo vás zaujíma aj duchovná stránka? A ako dosiahnuť čistý a pokojný stav mysle pomocou cvičení?

Patria tu:

Sebapozorovanie: 

Začať by sme mali trénovaním úlohy pozorovateľa pri všetkom, čo robíme. Po prvé pozorujeme  odozvy v našom tele počas cvičenia jogy, a po druhé môžeme pozorovať pocity  počas bežných činností dňa. To znamená, čo robíme, na čo myslíme a čo hovoríme. Pri tomto  pozorovaní sa snažíme nehodnotiť, len nezaujato pozorovať. Pozorovať a nehodnotiť znamená naučiť udržovať si odstup od myšlienok, aby sa do mysle vošla predstava pozorovania.

Sebauvedomenie:

Pri tomto cvičení sa snažíme odpútať od ega.  Snažíme sa uvedomiť si svoje pocity v priebehu dňa, ktorý práve  skončil. Týmto cvičením posilňujeme pamäťové mechanizmy, a tiež  sa učíme rozumieť sami sebe.

Meditácia: 

Podstata  meditácie spočíva v postupnom upokojení a utíšení mysle. Mali by ste sa dostať do premýšľajúceho stavu myslenia v stave hlbokej relaxácie a uvoľnenia. Existuje mnoho typov a foriem meditácií: meditácia  na dych, zvuk, časť tela, mantru, nejaký duchovný objekt, božstvo atď. Počas nej  sa snažíme kultivovať schopnosť mysle, nevšímať si mentálne procesy, a taktiež spracovať obsah podvedomia. Meditácia predstavuje bezmyšlienkovitý stav.

Mantra joga:

Mantry sú špecifickým typom zvukovej vibrácie. Rytmickým opakovaním ľahko pútajú  pozornosť  a majú silný účinok na našu psychiku. Veľmi dobrým pomocným cvičením môže byť recitovanie mantier. Je ich mnoho a každá má nejaký  účinok. Zaujímavými  mantrami sú napríklad  tie, ktoré sa buď vzťahujú k božstvám reprezentujúcim kvality, ktoré chceme dosiahnuť alebo majú čistiaci účinok na našu myseľ. Je  potrebné vyhnúť  sa mechanickému opakovaniu mantier. Mali by ste ich recitovať dostatočne dlho.
Photo credit: AlicePopkorn / Foter / CC BY